دسته: تازه ها

۰

سیمینار تکنیک‌های مصاحبه در رسانه‌ها

به سلسله برنامه های آموزشی برای زنان خبرنگار، سیمینار چهار روزۀ و رایگان آموزش “تکنیک‌های مصاحبه در رسانه‌ها “ توسط انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان برای زنان خبرنگار در هرات،  برگزار می‌شود. دانشجویان...

۰

بهترین‌های رسانه‌ای هرات در سال 1394 معرفی شدند

بهترین‌های رسانه‌ای هرات در سال 1394 در یک همایش ویژه‌ای به مناسبت 27 حوت روز خبرنگار معرفی شدند. در جشنواره بهترین‌های رسانه ای هرات در سال 1394  که توسط انستیتوت تحقیقات و مطالعات...

۰

سیمینار آموزش گزارش نویسی برای زنان خبرنگار در هرات

دورۀ آموزشی “گزارش‌نویسی فیچری” برای زنان خبرنگار در هرات  برگزار شد. این سیمینار رایگان آموزشی طی چهار روز  از سوی انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه ای افغانستان برگزار شد و زنان خبرنگار و...

۰

کارگاه آموزش “نویسندگی و ویراستاری” برای زنان خبرنگار در هرات

سیمینار چهار روزۀ و رایگان آموزش “نویسندگی و ویراستاری “، برای زنان خبرنگار در هرات، توسط انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان برگزار می‌شود. دانشجویان دختر رشتۀ ژورنالیزم و زنان خبرنگار در هرات...

۰

سیمینار آموزشی گزارش نویسی در مطبوعات

سیمینار چهار روزۀ و رایگان آموزش گزارش نویسی در مطبوعات ( نظری و عملی)، برای زنان خبرنگار توسط انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان برگزار می‌شود. دانشجویان دختر رشتۀ ژورنالیزم و زنان خبرنگار...

۰

فراخوان اولین جشنوارۀ بهترین‌های رسانه‌ای هرات

انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان به مناسبت “27 حوت روز خبرنگار”  و به خاطر پشتیبانی از  فعالیت‌های خبرنگاران با استعداد و رسانه‌های حرفه‌ای،  اولین جشنواره بهترین‌های رسانه‌ای هرات در سال 1394 را...

۰

رسانه‌های اجتماعی در افغانستان؛ قدرت‌هایی که تغییر می‌آورند!؟

نویسنده: فیصل کریمی، استاد ژورنالیزم دانشگاه هرات زمستان 1390 استفاده از رسانه‌های اجتماعی از جمله فیس بوک و تو‌ئیتر در بین جوانان افغان روز به روز در حال افزایش است و کاربران افغان...

۰

کارگاه آموزشی ‫فوتوژورنالیزم برای ‫‏زنان خبرنگار در ‫‏هرات برگزار شد.

این کارگاه چهار روزۀ از سوی انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان برای 15 تن از زنان خبرنگار رسانه‌های محلی و ملی و نیز دانشجویان دختر دانشکدۀ ژورنالیزم ‫‏دانشگاه هرات برگزار شد. فیصل...

۰

ماموریت ما

به منظور پاسخگویی به بخشی از  نیازهای آموزشی و پژوهشی  افغانستان در زمینه ژورنالیزم و در  راستای تحقق اهداف آموزش، تحقیق، توسعه آزادی بیان، رسانه‌های آزاد و معیاری کردن ژورنالیزم در کشور، انستیتوت...