ما کی هستیم؟

چشم انداز عمومی

به منظور پاسخگویی به بخشی از  نیازهای آموزشی و پژوهشی  افغانستان در زمینه ژورنالیزم و در  راستای تحقق اهداف آموزش، تحقیق، توسعه آزادی بیان، رسانه‌های آزاد و معیاری کردن ژورنالیزم در کشور، انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان به عنوان یک نهاد مستقل و غیر دولتی ایجاد شده است تا در اجرای طرح‌های آموزشی، علمی پژوهشی، مشاوره‌ای، راهبردی در حوزه رسانه و علوم ارتباطات در کشور انجام وظیفه نماید.

انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان یک موسسه آموزشی و پژوهشی غیر انتفاعی ارتباطات و روزنامه‌نگاری است. رسالت آن آموزش، مطالعه، پژوهش و نوآوری در میان متخصصان روزنامه‌نگاری و خبرنگاران به منظور برقراری تعامل میان صنعت و جامعه می باشد.

این انستیتوت، علاوه بر بهره گیری از روش‌های پژوهشی مختلف، از شیوه‌های متداول و سنتی تحقیق در ارتباطات (اعم از نظرسنجی و تحلیل محتوا) گرفته تا شیوه‌های جدید تر (مانند نشانه شناسی، نظر سنجی تلفنی و تحلیل گفتمان)، در پی تحقق اهداف و ماموریت‌های یاد شده است.

انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان ، براساس ماده 34 قانونی اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، بند 10 ماده سه قانون رسانه‌های همگانی و دیگر قوانین نافذه کشور  در فروردین/ حمل  سال  1394 با مجوز رسمی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کشور ایجاد شد.